Xuyên Thư Thành Pháo Hôi Độc Ác

Số Chương 1
Thể Loại Hệ Thống Xuyên Không Đam Mỹ/ Boy Love Khoa Huyễn
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Xuyên Thư Thành Pháo Hôi Độc Ác để ủng hộ tinh thần cho tác giả.