Chương 1: Xuyên thư, tôi cứu mạng người yêu giả tưởng

Chương 1. Chương 1

Truyện Xuyên thư, tôi cứu mạng người yêu giả tưởng