Chương 1: Yêu 1 Người, Vừa Buồn Vui Nhỉ!!!

Chương 1. Ngày đầu gặp cậu

Truyện Yêu 1 Người, Vừa Buồn Vui Nhỉ!!!