Your Name: A New Story

Số Chương 4
Thể Loại Light Novel
Tình Trạng
Hoàn thành
Độ Tuổi
5+
Đề Cử
4,4 sao (3 lượt)

Bình luận Truyện

Bình luận truyện Your Name: A New Story để giao lưu, tranh luận mang tính góp ý đối với tác phẩm.