Chương 7: Anh Là Nắng Ấm Của Đời Em.

Chương 7. Thế ở đây chẳng có không có một ai để chị phải ở lại à?

Truyện Anh Là Nắng Ấm Của Đời Em.