Quy Định Riêng Tư

Image
admin 06 Tháng 9, 2019

Vietnovel Origin (gọi tắt là VO) đảm bảo các điều sau về tính riêng tư của người tham gia hoạt động tại website:

I. Đối với tất cả các thành viên tham gia Vietnovel Origin

 1. Không tiết lộ địa chỉ email, hay các thông tin cần bảo mật khác cho bên thứ ba, trừ khi bạn vi phạm nội quy.
 2. Không tiết lộ địa chỉ IP cho bên thứ ba.
 3. Không tiết lộ vị trí của bạn cho bên thứ ba. Đồng thời chỉ sử dụng thông tin này để cải thiện chức năng của website. Mọi việc đều hoàn toàn tự động.
 4. VO lưu trữ các hoạt động mang tính công khai khi bạn tham gia hoạt động gồm:
  • Hoạt động tại truyện (nhật ký của truyện)
  • Hoạt động chung của tài khoản (nhật ký tài khoản)
 5. Các thông tin bạn nhập vào website hầu hết đều là công khai, vì vậy VO không chịu trách nhiệm về việc giữ tính riêng tư các thông tin đó.
 6. Để xóa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng truy cập vào mục Yêu Cầu Xóa Dữ Liệu và làm theo hướng dẫn.

II. Đối với những thành viên định danh tác giả

 1. Tất cả thông tin cá nhân mà bạn sử dụng để xác thực tài khoản, định danh tác giả bao gồm: Họ Tên, Ngày Sinh, Chứng Minh Nhân Dân,... hoặc những giấy tờ liên quan khác (nếu có), sẽ được VO cam kết bảo mật và không chia sẻ, không mua bán cho bên thứ ba, không thương mại hóa dưới bất kỳ hình thức nào.
 2. VO cần thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích tăng mức độ tin cậy khi bạn tự do đăng tải nội dung lên nền tảng của VO.

Hãy viết lên những câu chuyện từ những giấc mơ của chính bản thân mình, bạn nhé!