Quy Định Riêng Tư

Image
admin 06 Tháng 9, 2019

Vietnovel Origin gọi tắt là VO đảm bảo các điều sau về tính riêng tư của người tham gia hoạt động tại website:

  1. Không tiết lộ địa chỉ email, hay các thông tin cần bảo mật khác cho bên thứ 3, trừ khi bạn vi phạm nội quy.
  2. Không tiết lộ địa chỉ IP cho bên thứ 3.
  3. Không tiết lộ vị trí của bạn cho bên thứ 3. Đồng thời chỉ sử dụng thông tin này để cải thiện chức năng của website. Mọi việc đều hoàn toàn tự động.
  4. VO lưu trữ các hoạt động mang tính công khai khi bạn tham gia hoạt động gồm:
    • Hoạt động tại truyện (nhật ký của truyện)
    • Hoạt động chung của tài khoản (nhật ký tài khoản)
  5. Các thông tin bạn nhập vào website hầu hết đều là công khai, vì vậy VO không chịu trách nhiệm về việc giữ tính riêng tư các thông tin đó.

Hãy viết lên những câu chuyện từ những giấc mơ của chính bản thân mình, bạn nhé!