Thể Loại Truyện Sáng Tác Hay

Truyện Huyền Huyễn

Huyền Huyễn

Có 549 truyện
Truyện Tiên Hiệp

Tiên Hiệp

Có 290 truyện
Truyện Hệ Thống

Hệ Thống

Có 333 truyện
Truyện Ngôn Tình

Ngôn Tình

Có 1689 truyện
Truyện Xuyên Không

Xuyên Không

Có 853 truyện
Truyện Dị Năng

Dị Năng

Có 278 truyện
Truyện Đam Mỹ

Đam Mỹ

Có 795 truyện
Truyện Bách Hợp

Bách Hợp

Có 167 truyện
Truyện Võng Du

Võng Du

Có 54 truyện
Truyện Kiếm Hiệp

Kiếm Hiệp

Có 86 truyện
Truyện Đô Thị

Đô Thị

Có 351 truyện
Truyện LGBT+

LGBT+

Có 120 truyện
Truyện FanFic

FanFic

Có 122 truyện
Truyện Nữ Phụ

Nữ Phụ

Có 110 truyện
Truyện Phiêu Lưu

Phiêu Lưu

Có 370 truyện
Truyện Võ Thuật

Võ Thuật

Có 85 truyện
Truyện Tiểu Thuyết

Tiểu Thuyết

Có 845 truyện
Truyện Hài Hước

Hài Hước

Có 557 truyện
 Truyện Teen

Truyện Teen

Có 434 truyện
 Truyện Ngắn

Truyện Ngắn

Có 717 truyện
 Truyện Ma

Truyện Ma

Có 173 truyện
Truyện Đoản Văn

Đoản Văn

Có 223 truyện
Truyện Điền Văn

Điền Văn

Có 46 truyện
Truyện Cung Đấu

Cung Đấu

Có 90 truyện
Truyện Cạnh Kỹ

Cạnh Kỹ

Có 2 truyện
Truyện Hiện Đại

Hiện Đại

Có 988 truyện
Truyện Light Novel

Light Novel

Có 185 truyện
Truyện Huyền Bí

Huyền Bí

Có 321 truyện
Truyện Linh Dị

Linh Dị

Có 173 truyện
Truyện Mạt Thế

Mạt Thế

Có 75 truyện
Truyện Khoa Huyễn

Khoa Huyễn

Có 68 truyện
Truyện Tu Chân

Tu Chân

Có 132 truyện
Truyện Trọng Sinh

Trọng Sinh

Có 209 truyện
Truyện Huyền Ảo

Huyền Ảo

Có 216 truyện
Truyện Cổ Đại

Cổ Đại

Có 410 truyện
Truyện Đông Phương

Đông Phương

Có 38 truyện
Truyện Quan Trường

Quan Trường

Có 16 truyện
Truyện Kỳ Huyễn

Kỳ Huyễn

Có 24 truyện
Truyện Ngược

Ngược

Có 516 truyện
Truyện Bình Đạm

Bình Đạm

Có 102 truyện
Truyện Dị Giới

Dị Giới

Có 236 truyện
Truyện Lịch Sử

Lịch Sử

Có 81 truyện
Truyện Ma Pháp

Ma Pháp

Có 264 truyện
Truyện Trinh Thám

Trinh Thám

Có 160 truyện
Truyện Thương Nghiệp

Thương Nghiệp

Có 10 truyện
Truyện Thám Hiểm

Thám Hiểm

Có 85 truyện
Truyện Sủng

Sủng

Có 430 truyện
Truyện Nữ Hiệp

Nữ Hiệp

Có 22 truyện
Truyện Quân Sự

Quân Sự

Có 75 truyện
Truyện Nữ Cường

Nữ Cường

Có 307 truyện
Truyện Tình Cảm

Tình Cảm

Có 1475 truyện
Truyện Ẩm Thực

Ẩm Thực

Có 6 truyện
Truyện Thể Thao

Thể Thao

Có 4 truyện