Thể Loại Truyện Sáng Tác Hay

Truyện Huyền Huyễn

Huyền Huyễn

Có 797 truyện
Truyện Tiên Hiệp

Tiên Hiệp

Có 434 truyện
Truyện Hệ Thống

Hệ Thống

Có 493 truyện
Truyện Ngôn Tình

Ngôn Tình

Có 2250 truyện
Truyện Xuyên Không

Xuyên Không

Có 1221 truyện
Truyện Dị Năng

Dị Năng

Có 434 truyện
Truyện Đam Mỹ/ Boy Love

Đam Mỹ/ Boy Love

Có 1132 truyện
Truyện Bách Hợp

Bách Hợp

Có 259 truyện
Truyện Võng Du

Võng Du

Có 65 truyện
Truyện Đô Thị

Đô Thị

Có 506 truyện
Truyện Kiếm Hiệp

Kiếm Hiệp

Có 132 truyện
Truyện LGBT+

LGBT+

Có 246 truyện
Truyện FanFic

FanFic

Có 226 truyện
Truyện Kinh Dị

Kinh Dị

Có 38 truyện
Truyện Võ Thuật

Võ Thuật

Có 149 truyện
Truyện Tiểu Thuyết

Tiểu Thuyết

Có 1191 truyện
Truyện Hài Hước

Hài Hước

Có 799 truyện
 Truyện Teen

Truyện Teen

Có 594 truyện
 Truyện Ngắn

Truyện Ngắn

Có 1048 truyện
 Truyện Ma

Truyện Ma

Có 265 truyện
Truyện Điền Văn

Điền Văn

Có 64 truyện
Truyện Cung Đấu

Cung Đấu

Có 118 truyện
Truyện Cạnh Kỹ

Cạnh Kỹ

Có 6 truyện
Truyện Hiện Đại

Hiện Đại

Có 1336 truyện
Truyện Light Novel

Light Novel

Có 294 truyện
Truyện Huyền Bí

Huyền Bí

Có 477 truyện
Truyện Linh Dị

Linh Dị

Có 261 truyện
Truyện Mạt Thế

Mạt Thế

Có 115 truyện
Truyện Khoa Huyễn

Khoa Huyễn

Có 106 truyện
Truyện Tu Chân

Tu Chân

Có 189 truyện
Truyện Trọng Sinh

Trọng Sinh

Có 289 truyện
Truyện Huyền Ảo

Huyền Ảo

Có 328 truyện
Truyện Cổ Đại

Cổ Đại

Có 562 truyện
Truyện Đông Phương

Đông Phương

Có 60 truyện
Truyện Ngược

Ngược

Có 699 truyện
Truyện Quan Trường

Quan Trường

Có 26 truyện
Truyện Kỳ Huyễn

Kỳ Huyễn

Có 35 truyện
Truyện Lịch Sử/ Dã Sử

Lịch Sử/ Dã Sử

Có 139 truyện
Truyện Bình Đạm

Bình Đạm

Có 144 truyện
Truyện Dị Giới

Dị Giới

Có 365 truyện
Truyện Ma Pháp

Ma Pháp

Có 399 truyện
Truyện Trinh Thám

Trinh Thám

Có 232 truyện
Truyện Thương Nghiệp

Thương Nghiệp

Có 18 truyện
Truyện Thám Hiểm

Thám Hiểm

Có 137 truyện
Truyện Sủng

Sủng

Có 559 truyện
Truyện Nữ Hiệp

Nữ Hiệp

Có 26 truyện
Truyện Quân Sự

Quân Sự

Có 118 truyện
Truyện Nữ Cường

Nữ Cường

Có 384 truyện
Truyện Tình Cảm

Tình Cảm

Có 1926 truyện
Truyện Nữ Phụ

Nữ Phụ

Có 142 truyện
Truyện Phiêu Lưu

Phiêu Lưu

Có 595 truyện
 Đoản Văn/ Truyện Ngắn

Đoản Văn/ Truyện Ngắn

Có 311 truyện
Truyện Ẩm Thực

Ẩm Thực

Có 14 truyện
Truyện Thể Thao

Thể Thao

Có 8 truyện
Truyện HE

HE

Có 87 truyện
Truyện SE

SE

Có 32 truyện
Truyện OE

OE

Có 18 truyện
Truyện Tổng Tài

Tổng Tài

Có 13 truyện
Truyện Hào Môn

Hào Môn

Có 6 truyện
Truyện Quân Nhân

Quân Nhân

Có 7 truyện
Truyện Hắc Đạo/ Hắc Bang

Hắc Đạo/ Hắc Bang

Có 7 truyện
Truyện Thanh Xuân Vườn Trường

Thanh Xuân Vườn Trường

Có 57 truyện
Truyện Đồng Nghiệp Văn

Đồng Nghiệp Văn

Có 5 truyện
Truyện Song Xuyên

Song Xuyên

Có 2 truyện
Truyện Thai Xuyên

Thai Xuyên

Có 1 truyện
Truyện Thanh Xuyên

Thanh Xuyên

Có 1 truyện
Truyện Mau Xuyên

Mau Xuyên

Có 4 truyện
Truyện Đồng Nhân

Đồng Nhân

Có 20 truyện
Truyện Lightnovel

Lightnovel

Có 20 truyện
Truyện Nữ Tôn

Nữ Tôn

Có 5 truyện
Truyện Trạch Đấu/ Gia Đấu

Trạch Đấu/ Gia Đấu

Có 3 truyện
Truyện Cán Bộ Cao Cấp

Cán Bộ Cao Cấp

Có 2 truyện
Truyện Không Gian

Không Gian

Có 9 truyện
Truyện Gương Vỡ Lại Lành

Gương Vỡ Lại Lành

Có 7 truyện
Truyện Cường Thủ Hào Đoạt

Cường Thủ Hào Đoạt

Có 2 truyện
Truyện ABO

ABO

Có 13 truyện
Truyện Phúc Hắc

Phúc Hắc

Có 2 truyện
Truyện Tra Nam

Tra Nam

Có 2 truyện
Truyện Tra Nữ

Tra Nữ

Có 3 truyện
Truyện Thanh Mai Trúc Mã

Thanh Mai Trúc Mã

Có 10 truyện
Truyện Nhân Thú

Nhân Thú

Có 9 truyện
Truyện Sư Đồ Luyến

Sư Đồ Luyến

Có 2 truyện
Truyện 1vs1

1vs1

Có 10 truyện
Truyện NP

NP

Có 8 truyện
Truyện Điền Văn/ Thanh Thủy

Điền Văn/ Thanh Thủy

Có 11 truyện
Truyện Xuyên Thư

Xuyên Thư

Có 4 truyện
Truyện Xuyên Nhanh

Xuyên Nhanh

Có 7 truyện
Truyện Hệ Liệt

Hệ Liệt

Có 3 truyện
Truyện Cưới Trước Yêu Sau

Cưới Trước Yêu Sau

Có 5 truyện
Truyện Giải Trí/ Showbiz

Giải Trí/ Showbiz

Có 11 truyện
Truyện Sinh Tử Văn

Sinh Tử Văn

Có 6 truyện
Truyện Hoan Hỉ Oan Gia

Hoan Hỉ Oan Gia

Có 2 truyện
Truyện Dân Quốc

Dân Quốc

Có 0 truyện
Truyện Thuần Việt

Thuần Việt

Có 86 truyện