Thể Loại Kiếm Hiệp

Đọc Truyện Kiếm Hiệp

Kiếm Hiệp là những truyện có bối cảnh cổ trang, nhân vật chính là người trong các môn phái võ lâm, tu luyện võ công tâm pháp. Thông thường kết thúc truyện, võ công của nhân vật chính sẽ đạt đến mức thượng thừa, thống nhất hoặc quy ẩn giang hồ.

Truyện Kiếm Hiệp Đọc Nhiều Trong Tuần

2

Tu Tiên Ký

6 Chương ·

Truyện Kiếm Hiệp Hoàn Thành


Hiện tại chưa có truyện nào trong danh sách

Truyện Kiếm Hiệp Đọc Nhiều Trong Tháng

1

Tu Tiên Ký

6 Chương ·
2

Vô Hạn Cường Hóa

5 Chương ·
4

Truyện mới

2 Chương ·