Truyện Sáng Tác Mới Ra Mắt

Đại La Thiên Tôn

Thập Tứ Vương

Thiên Sinh Dạ Kiếp

Quả đông lạnh

Thanh Xuân Của Tôi!

SamSam Nhỏ Bé

Vy Vy Của Tôi

Hồng Ái

Ngàn Năm Yêu Em

Hắc Duật Lam Hy

Nhân Sinh Trường Ký.

Hòa Thượng Vô Sắc

Ta Cua Gái Để Trả Thù

Huyễn Mộng Thường Nhân

Danh Mục Truyện Sáng Tác Mới