Truyện Sáng Tác Mới Được Đề Cử

Song Liêm Đoạt Mệnh

Ta Treo Thật Rồi

Vì Người Mà Hoạ Cả Giang Sơn

Nước Suối Thượng Nguồn

(Series) Kiếp Phù Du

Lê Bảo Ngọc

Yêu Trong Mộng

Lê Bảo Ngọc

Ánh Trăng Trãi Cánh Hoa

Du Hiệp Tinh Linh

Danh Mục Truyện Sáng Tác Mới