Truyện Sáng Tác Mới Được Đề Cử

Tình Kiếm

Tiểu Trân Trân

Những Mẩu Chuyện Thanh Xuân

Bảo Bình Không Biết Bơi

Huyết Mệnh

Kikolisa

Rào Cản

Bảo Bình Không Biết Bơi

Ma Tôn Lâu Vũ

Bảo Bình Không Biết Bơi

Vũ Điệu Sakura

Bảo Bình Không Biết Bơi

Như Chó Với Mèo

Bảo Bình Không Biết Bơi

Yêu Trong Mộng

Lê Bảo Ngọc

Danh Mục Truyện Sáng Tác Mới