Bảo Mật SSL Là Gì?

Hãy cùng Vietnovel Orgin tìm hiểu về Bảo mật SSL cùng một số khái niệm liên quan nhé.

* Vietnovel Origin sử dụng SSL/TLS cho tất cả các site trong hệ thống.

SSL Là Gì? Một Số Thuật Ngữ Liên Quan

- SSL là chữ viết tắt của Secure Sockets Layer, một loại bảo mật giúp mã hóa liên lạc giữa website và trình duyệt.

- Tương tự SSL, TLS là chữ viết tắt của Transport Layer Security được phát triển giúp bảo mật thông tin truyền gửi trên internet.

- HTTPS là phần mở rộng bảo mật của HTTP. Website được cài đặt chứng chỉ SSL/TLS có thể dùng giao thức HTTPS để thiết lập kênh kết nối an toàn tới server.

Lý Do Website Cần Có SSL/TLS

- Mục tiêu của SSL/TLS là bảo mật các thông tin nhạy cảm trong quá trình truyền trên internet như, thông tin cá nhân, thông tin thanh toán, thông tin đăng nhập.

- Nó là giải pháp thay thế cho phương pháp truyền thông tin văn bản dạng plain text, văn bản loại này khi truyền trên internet sẽ không được mã hóa, nên việc áp dụng mã hóa vào sẽ khiến cho các bên thứ ba không xâm nhập được vào thông tin của bạn, không đánh cắp hay chỉnh sửa được các thông tin đó.

- Hầu hết mọi người đều quen thuộc với các chứng chỉ SSL/TLS đang được dùng bởi các website lớn và các webmaster nghiêm túc trong việc bảo vệ các giao dịch người dùng.

Nhận Biết Website Có Sử Dụng SSL/TLS

Bạn có thể xem website có đang dùng SSL/TLS không bằng cách nhìn vào ô biểu tượng trên thanh địa chỉ của trình duyệt, nếu bạn thấy một biểu tượng hình ổ khóa có nghĩa là có chứng chỉ SSL/TLS.

Vietnovel Origin SSL

Vietnovel Origin sử dụng SSL/TLS cho tất cả các site trong hệ thống nhằm đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho tất cả thành viên tham gia.