Ứng dụng đọc truyện sáng tác

Viết lên hoài bão trong tâm hồn bạn.

Ứng dụng đọc truyện và sáng tác truyện chính thức của Vietnovel Origin, vừa được ra mắt và sẽ liên tục cập nhật để nâng cao trải nghiệm. Hãy cài đặt ngay đi nào!

Tư duy sáng tạo không chỉ bao gồm việc tạo ra những ý tưởng mới, mà còn là thoát khỏi những ý tưởng lỗi thời.

Roger von Oech