Royal Ranking - Bảng Xếp Hạng Truyện Chữ

Royal Ranking là bảng xếp hạng truyện sáng tác Việt hay nhất tại Vietnovel Origin.
Truyện Chiến Binh Sao Vàng
TOP 1

Chiến Binh Sao Vàng

Tiểu Trân Trân
26 Chương · Còn tiếp
Truyện Diễn Kịch Vui Sao - Vô Hạn Lưu
TOP 2

Diễn Kịch Vui Sao - Vô Hạn Lưu

Nhạc Vũ Dao
13 Chương · Còn tiếp
Truyện Cá Muối Ra Biển Lớn
TOP 3

Cá Muối Ra Biển Lớn

Họa thế
8 Chương · Còn tiếp
Truyện Tôi Là Một Hòn Đá
TOP 4

Tôi Là Một Hòn Đá

Acacia
38 Chương · Còn tiếp
Truyện Động Lực Của Trái Tim
TOP 5

Động Lực Của Trái Tim

Vy Vy
4 Chương · Còn tiếp
Truyện Duy Nhất
TOP 6

Duy Nhất

Yu Nguyen
4 Chương · Còn tiếp
Truyện Nhân Thường
TOP 7

Nhân Thường

Thường Nhân tại Nhân Thường
177 Chương · Còn tiếp
Truyện Bắc Thần
TOP 8

Bắc Thần

Tớ Thích Cục Súc
23 Chương · Còn tiếp
Truyện Ta Là Vua Giác Đấu
TOP 9

Ta Là Vua Giác Đấu

Weekend Anh
130 Chương · Còn tiếp
Truyện Đào Hoa Truyện: Hai Kiếp Nhân Duyên
TOP 10

Đào Hoa Truyện: Hai Kiếp Nhân Duyên

Cửu Tâm Nguyệt
19 Chương · Còn tiếp
Truyện Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ Không Thể Nào Phụ Hơn
TOP 11
Truyện Xích Hồn
TOP 12

Xích Hồn

Sương Giá.
8 Chương · Còn tiếp
Truyện Xe Bus Ma
TOP 13

Xe Bus Ma

Huy Phong
21 Chương · Còn tiếp
Truyện Bạch Hồng Ký
TOP 14

Bạch Hồng Ký

Thiếu Nữ U Mê
22 Chương · Còn tiếp
Truyện Bảy Bảy Sáu Chín ( 7 7 6 9)
TOP 15

Bảy Bảy Sáu Chín ( 7 7 6 9)

Cửu hoàn Cửu mỹ
16 Chương · Còn tiếp
Truyện Lê Sơ Chi Mộng
TOP 16

Lê Sơ Chi Mộng

Trứng Cá
13 Chương · Còn tiếp
Truyện Hộ Thiên Thần Giáo
TOP 17

Hộ Thiên Thần Giáo

Kris Hảo
37 Chương · Còn tiếp
Truyện Tu La Giới Chí Tôn
TOP 18

Tu La Giới Chí Tôn

Khải Hầu Thừa Thương
151 Chương · Còn tiếp
Truyện Hợp Đồng Hạnh Phúc!
TOP 19

Hợp Đồng Hạnh Phúc!

Nisow
22 Chương · Còn tiếp
Truyện Tản Văn Cho Những Ngày Trầm
TOP 20

Tản Văn Cho Những Ngày Trầm

H. Are
46 Chương · Còn tiếp
Truyện Bố Thiên Kỷ
TOP 21

Bố Thiên Kỷ

Ngọn Đèn Của Thanatos
15 Chương · Còn tiếp

Truyện Sáng Tác Đáng Chú Ý

Royal Ranking Là Gì?

Royal Ranking là bảng xếp hạng những tiểu thuyết hàng đầu đăng tải trên nền tảng truyện sáng tác Vietnovel Origin. Để có thứ hạng cao trên Royal Ranking, truyện của bạn cần phải đạt được những tiêu chí nhất định như số lượt xem, đề cử, tiến độ xuất bản chương.

Truyện nằm trong top 20 của Royal Ranking sẽ có một thẻ trạng thái được hiển thị tại trang chi tiết truyện.