Truyện Sáng Tác Nhiều Người Đọc

Tà Ma Thần Đạo

Gia Kiện Hạo Hiên

Hệ Thống Siêu Cấp Toàn Năng Hóa

Dương gia Đại thiếu

Tầm Thần Tuyệt Lộ

Thức Thần Giả

Tái Sinh

Thanh Y

Cầm Tù Trái Tim

Tiểu Sỏa Qua

Long Việt Thần Hoàng

Ngã Bản Bất Thường

Đổi Mệnh

Yêu Tinh Zombie

Xích Quỷ Truyền Thừa

Ta Treo Thật Rồi

Truyện Sáng Tác Đáng Chú Ý