Chương 9: Beautiful Mind Pretty Cure.

Chương 9. Trái tim mạnh mẽ, Precure thứ hai ra đời.

Truyện Beautiful Mind Pretty Cure.