Chương 1: Brenna

Chương 1. Mở đầu: lá thư gửi em

Truyện Brenna