Chương 3: [BTSV][Shortfic]Cậu Không Nhận Ra Rằng Tớ Thích Cậu

Chương 3. Chương 3: Nếu sớm biết có ngày hôm nay, tớ nhất định sẽ nhất kiến chung tình với cậu (END)

Truyện [BTSV][Shortfic]Cậu Không Nhận Ra Rằng Tớ Thích Cậu