Chương 2: Ca Trực (7 điều bí ẩn tại trường học)

Chương 2. First death, first mystery

Truyện Ca Trực (7 điều bí ẩn tại trường học)