Chương 3: Chú Mèo Yêu Kiều Của Bá Tổng Hay Gắt Gỏng!

Chương 3. Mạc Mạc, người quen!

Truyện Chú Mèo Yêu Kiều Của Bá Tổng Hay Gắt Gỏng!