Chương 1: Chủ Nhân, Ngài Thật Yêu Nghiệt !

Chương 1. Giới thiệu

Truyện Chủ Nhân, Ngài Thật Yêu Nghiệt !