Chương 18: Chuyện Cổ Tích Của Tôi

Chương 18. Nơi sa mạc, cả bọn bị vây khốn/Trước cửa tử, hồi tưởng mới tuôn ra

Truyện Chuyện Cổ Tích Của Tôi
Lời nhắn: Mọi người đề cử ủng hộ mình nha. Có gì không ổn thì hãy góp ý.
Lời nhắn: Mọi người đề cử ủng hộ mình nha. Có gì không ổn thì hãy góp ý.