Chương 21: Cuộc Phiêu Lưu Của Những Kẻ Mộng Mơ

Chương 21. CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT: LÃO CÓC GIÀ.

Truyện Cuộc Phiêu Lưu Của Những Kẻ Mộng Mơ