Chương 29: Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)

Chương 29. Ch.27: Rạng Đông

Truyện Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)