Chương 32: Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)

Chương 32. Ch.30: Vụ Bắt Cóc (sửa lần 1)

Truyện Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)