Chương 1: Gió Chợt Khẽ

Chương 1. Chương 1 : một ngày mệt mỏi và bất lực .

Truyện Gió Chợt Khẽ