Chương 3: Huyền Vũ Nhân Chi

Chương 3. Chương 3:Cái chết của Lâm Phong, nhân vật chính xuất hiện.

Truyện Huyền Vũ Nhân Chi