Chương 1: HUYẾT HOA

Chương 1. Chương 1: Nhân sinh vốn dĩ ngắn ngủi, cuộc đời ta lại sống vì kẻ khác.

Truyện HUYẾT HOA