Chương 14: Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta

Chương 14. Emiya Shirou : Ta cảm thấy tuổi thọ của cục trưởng đã rút ngắn đáng kể.

Truyện Là Ai Mang Lệch Quần Viên Của Ta