Chương 1: Lạc Mất Em Rồi.

Chương 1. Chào mừng đến với The Kraken.

Truyện Lạc Mất Em Rồi.