Chương 17: Legend Of The Mystery Hero

Chương 17. Chapter 17: Lễ hội pháo hoa của Kaito và Mika

Truyện Legend Of The Mystery Hero