Chương 1: Myrteras - Hành Trình Bất Tận.

Chương 1. Gió và Tuyết.

Truyện Myrteras - Hành Trình Bất Tận.