Chương 29: Nhất Đẳng Ấu Đế

Chương 29. Gã lang y trong chùa.

Truyện Nhất Đẳng Ấu Đế