Chương 1: Phụ Nhân Bá Đạo

Chương 1. Lần đầu viết có gì sai sót mong mọi người chỉ dạy ạ 😊

Truyện Phụ Nhân Bá Đạo