Chương 1: Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 1. Tiểu Na ?

Truyện Ta Là Vua Giác Đấu
Lời nhắn: Chương này sẽ hơi khó hiểu với những bạn không chơi KOF, thông cảm tới chương 4 nhé
Lời nhắn: Chương này sẽ hơi khó hiểu với những bạn không chơi KOF, thông cảm tới chương 4 nhé