Chương 1: Thuyết Yêu Người

Chương 1. Nắng mai vỡ tan trên gò má trắng bệch (1).

Truyện Thuyết Yêu Người