Chương 12: Tống Mạn: Khởi Đầu Và Kết Cục

Chương 12. Chương 12: Reiwa Kamen Rider Đầu Tiên

Truyện Tống Mạn: Khởi Đầu Và Kết Cục