Chương 1: Tổng Tài Ngang Ngược: Hận Nhưng Vẫn Yêu

Chương 1. Thiếu nữ thẹn thùng

Truyện Tổng Tài Ngang Ngược: Hận Nhưng Vẫn Yêu