Chương 1: [Truyện ngắn] Vẽ Một Ngôi Sao

Chương 1. Chương 1

Truyện [Truyện ngắn] Vẽ Một Ngôi Sao