Chương 34: Việt Kiều Nam Nhân Náo Loạn Cửu Giới

Chương 34. Cương thi có body của Arnold Schwarzenegger.

Truyện Việt Kiều Nam Nhân Náo Loạn Cửu Giới