Chương 1: Wilanddent

Chương 1. CHƯƠNG I: KHỞI ĐẦU

Truyện Wilanddent
Lời nhắn: Nên bắt đầu đọc từ chương 2. Chương 1 sẽ cực kỳ khó hiểu bởi các chương sau được viết ra là để giải thích cho nó.
Lời nhắn: Nên bắt đầu đọc từ chương 2. Chương 1 sẽ cực kỳ khó hiểu bởi các chương sau được viết ra là để giải thích cho nó.