Chương 1: Xuyên Nhanh: Đại Boss Đừng Quậy Nữa!

Chương 1. Thế giới đầu tiên: Vương tử học đường và tiểu thư khó chiều.

Truyện Xuyên Nhanh: Đại Boss Đừng Quậy Nữa!