Chương 16: Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)

Chương 16. Ch.15: Tỉnh Dậy

Truyện Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)