Chương 8: Đoá Hoa Ngày Ấy Tớ Và Cậu

Chương 8. Chương 8 : Sự sống đầu tiên

Truyện Đoá Hoa Ngày Ấy Tớ Và Cậu