Chuyện Của Tác

Ác Quỷ Của Các Vị Thần - Delay Chương 2 Phần 2 Tới Ngày 7/3/2020

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Ác Quỷ Của Các Vị Thần

Dreeson Hant Avalort
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Do một số công việc, từ học online, luyện tập cùng đội tuyển nên truyện sẽ delay và xuất bản chương 2 phần 2 vào ngày mai, tôi đang ở Hà Nội và đang tìm kiếm một người giúp tôi vẽ bản đồ thế giới và cũng mong anh em trên diễn đàn cũng có đọc chuyên mục tôi đã viết 5 giờ trước!

  • Dreeson - PEACE!