Chuyện Của Tác

Ai từng đọc truyện có đủ Đam Ngôn Bách cùng lúc chưa nào :33

1
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Truyện vốn là đam nhưng vì có con Cá ăn tạp này là tác giả nên mới biến cái tác phẩm cũng tạp theo luôn rồi! Mọi người thử đọc và nhận xét giùm tui nha :333 Con Cá này viết Ngôn là sến lắm, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn