Chuyện Của Tác

Bạn thường mất bao lâu để hoàn thành một tác phẩm/truyện?

5
15

Bạn thường mất bao lâu để hoàn thành một tác phẩm/truyện?