Chuyện Của Tác

Cách được duyệt định danh tác giả?

1
1

Mọi người giúp mình giải đáp với, làm sao để được duyệt định danh tác giả?