Chuyện Của Tác

Cảm ơn (đã lọc ký tự không hợp lệ)

1
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Cảm ơn tất cả các bạn thời gian qua đã ủng hộ và theo dõi bộ truyện này của mình. Tuy rất không muốn nhưng mình vẫn phải thông báo với những ai đang và dõi theo câu chuyện mình viết ra là 27 - 2 này mình đành gác lại việc viết truyện tại đây để ra nhập quân ngũ. Mình rất muốn viết, viết cho mọi người đọc, viết cho mọi người thưởng thức, viết cho mọi người biết đến các tác phẩm truyện của tác việt nhưng... Rất xin lỗi mọi người vì giờ mới thông báo tin này 😥😥