Chuyện Của Tác

Câu hỏi (đã lọc ký tự không hợp lệ)

1
9

Thông thường các bác đánh 1,2 ngàn chữ thì mất bao nhiêu?"đánh theo mức trung bình".