Chuyện Của Tác

Câu nói nào trong truyện khiến bạn thổn thức nhất?

7
34

Tại đây hãy share một câu nói trong truyện khiến bạn ăn không ngon ngủ không yên. Tui trước: image-1